Kvinner og barns sårbarhet

I alle forhold er det en balanse mellom hvem som i ulike situasjoner er den sterke og hvem som er den svake. Som regel er dette en levende balanse, en del av kjemien mellom to mennesker. Så finnes det de forholdene der kvinner er den svake parten. Dette er usunne forhold der kvinnens partner bruker sin styrke, enten fysisk eller psykisk, til å kontrollere henne. Ofte er dette usikre menn som har et sterkt behov for kontroll, og som har et forkvaklet syn på kvinner og barn. Men, det kan også være menn som selv er vokst opp med en voldelig far og dermed ikke vet om annet.

Kvinner som blir i dårlige forhold

Det finnes mange som lever i voldelige og usunne forhold. Dette gjelder både damer og menn. For det finnes damer som slår og mishandler, selv om disse ikke så ofte er i fokus. Antagelig handler dette mye om tabuer. Det er mange grunner til at kvinner blir i usunne forhold. Dette kan handle om felles barn, dårlig økonomi, eller krav og forventninger fra familien. Voldsutøveren kan være flink til å skjule sine spor, og det tar ofte lang tid å se det man ikke vil se. I tillegg er det ikke lett å vise frem indre arr etter mental vold.

Ofte så tror man ikke selv at man er i stand til å klare seg alene, eller man tror at man beskytter barna ved å bli. Andre tror de kan redde partneren ved å ikke si noe, og har et evig håp om at alt blir bra snart. Det finnes også kvinner som har blitt overbevist om at alt er deres feil og at de fortjener det som skjer. Det finnes like mange grunner og årsaker til usunne forhold som det finnes slike forhold. Dette er komplekse saker og det skal ofte en stor jobb til for å bryte ut.

Barn blir også utsatt for familievold

Familievold handler om langt mer enn bare foreldrene. 50% av alle de som utsetter partneren for vold utsetter også barna sine for vold. Vold skjer uavhengig av rase, økonomi og sosial tilhørighet, og mange barn blir vitne til familievold gjennom hele oppveksten. Dette kan gi resultater som lærevansker og utviklingsforstyrrelser. I tillegg får disse barna ofte et manglende sosialt liv, og dermed få venner og personer de føler seg trygge på. Barna til kvinner som blir utsatt for vold kan nesten utslette seg selv i et forsøk på å beskytte mor.

Mange av disse barna ender opp med PTSD, eller posttraumatisk stressforstyrrelse. Men det finnes hjelp å få. Norge har opprettet Statens Barnehus i alle regioner, som er kompetansesentre for barn som blir utsatt for blant annet familievold. Her finnes det hjelp å få, også for barn som møter rettsvesenet. For både kvinner og barn finnes Krisesenteret. Dette er stedet de kan rømme til, uansett tid på døgnet eller året. Her får de hjelp til å komme seg til hektene og finne veien videre ut av usunne forhold.

Kvinner får synlige arr på kroppen og usynlige arr på sjelen

Familievold rammer mange

Det finnes alt for mange som rammes av familievold og partnervold. Enten de er passive deltagere, mottakere eller utøvere. Det er viktig å spre informasjon om dette tidlig slik at kvinner kan gjenkjenne dårlige mønstre før det har gått for langt. Det er også viktig å lære opp skolevesenet, barnehager og andre til å gjenkjenne oppførsel som kan tyde på at noe er galt hjemme. Det er viktig å oppnå aksept for at slike ting ikke skal skje, samt sørge for at hele samfunnet er villig til å jobbe for åpenhet rundt – og nulltoleranse for – alle typer vold.